Kantoormanager met HR taken Amsterdam VAST 32 uur INGEVULD

Nieuw!

Bedrijfsprofiel

Notariskantoor (45 man) in Amsterdam, laagdrempelig, informeel.

Functie omschrijving

We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om zich met allerlei facetten bezig te houden. Een mensenmens, luisterend oor, motivator en gedreven. Je richt je met name op de interne bedrijfsvoering.

Verder geef je leiding aan het secretariaat en de facilitaire afdeling.

Functie eisen

De werkzaamheden:

HR:

0a.

- Personeelszaken, het maken van arbeidsovereenkomsten, contractverlengingen etc.

- Opstellen van functieprofielen en vacatureteksten.

- Doorvoeren van wettelijke bepalingen die betrekking hebben op personeelscontracten.

- Pensioenzaken, autoparkbeheer, NS businesskaarten, mobiele telefonie en jaarlijkse personeelsgegevens doorgeven aan verzekeraar.

- Beheer ziekmeldingen, ervoor zorgen dat er de juiste stappen worden ondernomen om te zorgen voor snelle terugkeer op werkplek.

- Verlofadministratie.

- Het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken met het secretariaat.

- Aanname proces medewerkers van werving en selectie tot aan het daadwerkelijk eerste werkdag maken.

- Eerste contactpersoon voor de personeelsadministratie.

- Ontwikkelen van het handboek voor medewerkers (hierin opnemen de protocollen met betrekking tot ziekmelding en opname vakantiedagen).

- Trainingsprogramma’s opstellen voor nieuwe medewerkers (o.a. gebruik van softwaresystemen etc.).

- Contactpersoon arbodienst

Administratief/facilitair:

- Correspondentie m.b.t. algemene organisatorische zaken.

- Het aanleveren van rapportages/ verslaglegging van activiteiten welke onder secretariaat/algemene tak vallen (periodieke secretaresse overleg).

-Bezetting secretariaat en werkstudenten.

-Het maken van contractuele afspraken met leveranciers en eerste aanspreekpunt voor leveranciers i.s.m. financieel manager

-Beheer van de indeling/inrichting en het onderhoud van de organisatie.

-Contactpersoon verhuurder

Structureel en procedures:

-Het neerzetten van een structuur, werkprocessen schrijven en erop toezien dat deze gehandhaafd worden.

-Bijdrage leveren aan het algemeen strategisch beleid van de gehele organisatie.

-Rechterhand van de Partners voor algemene bedrijfsvoering.

-Het organiseren van een maandelijks overleg met partners en ervoor zorgen dat beslissingen worden doorgevoerd die hieruit voortkomen.

Marketing, Communicatie en Events:

-Het beheren en initiëren van een evenementen kalender op jaarbasis.

-Het organiseren van evenementen, diners etc. Indien het de gehele organisatie betreft.

-Organiseren van personeelsuitjes.

-Het beheren van de website en de huisstijl.

-Versturen van persberichten en verdere externe communicatieactiviteiten.

-Het op de juiste wijze de “look & feel” uitdragen bij medewerkers maar ook naar de klanten/relaties.

-Contactpersoon studentenverenigingen

Publicatiedatum

04-08-2023

Contactpersoon

Mirjam Wessels
T: (06) 5024 3003